Cast Passenger Opera

September 15, 17 

MARTA, Polish…………………………………………….Natalia KARLOVA
TADEUSZ, Marta’s fiance……………………..Dmitri STARODUBOV
KATYA, a Russian partisan…………………………Olga TENYAKOVA
KRYSTYNA, Polish………………………………..Ekaterina NEYZHMAK
VLASTA, Czech……………………………………..Irina KULIKOVSKAYA
HANNAH, Jewish………………………………..Tatiana NIKANOROVA
BRONKA, Czesh…………………………………Aleskandra KULIKOVA
IVETTE, French………………………………………Natalia MOKEEVA
OLD WOMAN……………………………………Lubov SHEVCHENKO
LIESE, German……………………………….Nadezhda BABINTSEVA
WALTER, Liese’s husband,
German diplomat……………………………..Vladimir CHEBERYAK
FIRST SS OFFICER………………………..Aleksei SEMENISHCHEVV
SECOND SS OFFICER…………………………….Vladislav TROSHIN
THIRD SS OFFICER……………………………………..Kirill MATVEEV
COMMANDANT……………………………….Garry AGADZHANYAN
Dramatic roles:
SENIOR OVERSEER……………………………..Svetlana STARKOVA
SS WOMAN………………………………………..Valeriya ANDREEVA
KAPO…………………………………………………Olga BELTYUKOVA
STEWARD……………………………………………..Sergey KOSTYREV
CAPTAIN…………………………………………………Kirill FEDOROV
RABBIS…………………………………………………….Gleb ALFEROV
Roman IGOSHEV
Aleksey MARKOV
Kirill FEDOROV
Vsevolod SHAMSHURIN
VIOLINIST (double Tadeuse) ………………..Denis ANTROPOV
NEWLYWED COUPLE……………………….Francheska BANKETTO
Konstantin KHLEBNIKOV
WOMAN FROM KRACKOV……………….Lyudmila NOVIKOVA

September 16

MARTA, Polish…………………………………………..Olga PESHKOVA
TADEUSZ, Marta’s fiance…………………………..Yuri DEVIN
KATYA, a Russian partisan…………………………Natalia MOKEEVA
KRYSTYNA, Polish…………………………………Irina KULIKOVSKAYA
VLASTA, Czech…………………………………..Svetlana PASTUKHOVA
HANNAH, Jewish……………………………….Svetlana PASTUKHOVA
BRONKA, Czesh……………………………………..Tatiana NIKANOROVA
IVETTE, French…………………………………….Olesya STEPANOVA
OLD WOMAN…………………………..Nadezhda SHLYAPNIKOVA
LIESE, German……………………………..Nadezhda RYZHENKOVA
WALTER, Liese’s husband,
German diplomat…………………………………..Dmitry ROZVIZEV
FIRST SS OFFICER…………………………………Vladislav TROSHIN
SECOND SS OFFICER………………………..Garry AGADZHANYAN
THIRD SS OFFICER………………………………..Nikolai LYUBIMOV
COMMANDANT……………………………Aleksandr KOLESNIKOV
Dramatic roles:
SENIOR OVERSEER…………………..Ekaterina CHERYATNIKOVA
(Sverdlovsk Drama)
SS WOMAN………………………………………..Valeriya ANDREEVA
KAPO…………………………………………………..Natalia BRAGINA
STEWARD……………………………………………..Sergey KOSTYREV
CAPTAIN…………………………………………………Kirill FEDOROV
RABBIS…………………………………………………….Gleb ALFEROV
Roman IGOSHEV
Aleksey MARKOV
Kirill FEDOROV
Vsevolod SHAMSHURIN
VIOLINIST (double Tadeuse) ………………..Denis ANTROPOV
NEWLYWED COUPLE……………………………………Anna DOMKE
Mikhail RAFAL’SON
WOMAN FROM KRACKOV…………….. Lyudmila NOVIKOVA

 September 18

MARTA, Polish…………………………………………..Elena DEMENTIEVA
TADEUSZ, Marta’s fiance…………………………………Aleksandr KULGA
KATYA, a Russian partisan…………………………Natalia MOKEEVA
KRYSTYNA, Polish………………………………..Ekaterina NEYZHMAK
HANNAH, Jewish……………………………….Svetlana PASTUKHOVA
BRONKA, Czesh……………………………………..Tatiana NIKANOROVA
IVETTE, French…………………………………………….Olga VUTIRAS
OLD WOMAN…………………………..Nadezhda SHLYAPNIKOVA
LIESE, German……………………………..Kseniya KOVALEVSKAYA
WALTER, Liese’s husband,
German diplomat………………………………….Evgeniy KRYUKOV
FIRST SS OFFICER…………………………Mikhail KOROBEYNIKOV
SECOND SS OFFICER………………………..Andrei RESHETNIKOV
THIRD SS OFFICER……………………………………..Kirill MATVEEV
COMMANDANT……………………………….Garry AGADZHANYAN
Dramatic roles:
SENIOR OVERSEER…………………………….Evgene PRIMAKOVA
SS WOMAN………………………………………..Valeriya ANDREEVA
KAPO…………………………………………………..Natalia BRAGINA
STEWARD……………………………………………..Sergey KOSTYREV
CAPTAIN…………………………………………………Kirill FEDOROV
RABBIS…………………………………………………….Gleb ALFEROV
Roman IGOSHEV
Aleksey MARKOV
Kirill FEDOROV
Vsevolod SHAMSHURIN
VIOLINIST (double Tadeuse) ………………..Denis ANTROPOV
NEWLYWED COUPLE……………………………………Anna DOMKE
Mikhail RAFAL’SON
WOMAN FROM KRACKOV…………….. Lyudmila NOVIKOVA